Suomen Boerboelit Ry

Koska Suomessa ei ole ollut mitään virallisia rotutapahtumia tai edes rotuyhdistystä tähän päivään mennessä, päätettiin pienellä porukalla tehdä asiaan muutos. 
 
Rotuyhdistys on laitettu vireille 17.2.2015 ja rekisteröity 13.3.2015.
 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten boerboeleiden jalostusta ja käyttöä sekä rodun tunnetuksi tekemistä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja, sekä harjoittaa tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa, sekä antaa jalostukseen liittyvää neuvontaa. Yhdistys pitää yhteyttä muihin kenneltoimintaa harrastaviin ulkomaisiin yhdistyksiin ja viranomaisiin.

Rotuyhdistys EI REKISTERÖI puhdasrotuisia boerboeleita.

Rotuyhdistyksen kotisivut ovat työn alla.

Facebookista löydät yhdistyksen tästä linkistä:
https://www.facebook.com/boerboelyhdistys