Tuebor Boerboels

 

Kennelnimi Tuebor Boerboels myönnettiin meille rotuyhdistykseltä 08/2013.
"Tuebor" on latinaa ja vapaana käännöksenä tarkoittaa "minä vahdin / minä suojelen". 
Ja sitähän boerboelit tekevät parhaiten!

FCI:n myöntämä kennelnimi "Tuebor" saatiin 04/2015.

---

”When a type of dog loses its historic role,
then the future of the breed is threatened.
Breeders of the Mastiff breeds MUST produce dogs
that are capable of carrying out their historic role,
even if they are not required to do so.
The breed history gave us the breed;
the breed history must be our guide in perpetuating the breed.
What alternative path can we follow?”

-The Mastiffs. The big game hunters. Colonel David Hancock MBE

Meistä

Ensimmäisen kerran törmäsin rotuun vuonna 2003 etsiessäni tervettä, pitkäikäistä ja aktiivista molossia, silloin jo rotu vaikutti mielenkiintoiselta ja jäi syvästi mieleeni. Suomessa ei sillä hetkellä ollut montaakaan rodun edustajaa (jos yhtään) eikä kukaan ollut kuullut rodusta yhtään mitään, joten siitä lähti rotuun tutustuminen omin voimin liikkeelle. Koska asumisolosuhteet eivät olleet toivottavat tälle rodulle, se jäi vain haaveeksi pitkäksi aikaa, kunnes vuonna 2009 aloin uudelleen harkitsemaan ensimmäistä rodun edustajaa itselleni ja ajatuksen kanssa lähdin selailemaan kasvattajia ja pentueita. Siihen mennessä olin jo saanut hyvän mielikuvan rodusta, tiesin millaista koiraa olin etsimässä ja mikä sukulinja oli minulle se sopivin. Pitkän etsinnän jälkeen täydellinen narttu löytyi suhteellisen läheltäkin vielä ja siitä alkoi oman pennun odottaminen.
Vuonna 2012 meille vihdoinkin syntyi sopiva pentu ja näin meille muutti Chelentano.
Siitä lähtien rotu vei sydämen mennessään ja boeleita onkin muutama ilmaantunut lisää.
Näiden vuosien aikana olemme tutustuneet moniin mahtaviin ihmisiin ulkomailla ja tulemme jatkossakin tekemään tiivistä yhteistyötä heidän kanssa.

Suomen kennelliiton kasvattajan peruskurssin olen suorittanut hyväksytysti 17.10.2010

Kuulun lisäksi seuraaviin yhdistyksiin:
Boerboel Foundation (Hollanti)
Suomen Boerboelit ry

Asumme maaseudun rauhassa Mäntsälässä 2,6 hehtaarin tontilla. Tällä hetkellä mitään varsinaisia kenneltiloja meillä ei ole, vaan kaikki koiramme asuvat meidän kanssamme sisällä talossa. Pihalla koirilla on jokaisella omat yli 50 neliön tarhat katoksilla ja kopeilla, joissa viettävät aikaa silloin kun ei olla kotona. Tällä hetkellä osa tontista on aidattuna, joten koiramme pääsevät toteuttamaan itseään tekemällä aluevartijan töitä.

About us

The first time I came across this breed was in 2003 when I was looking for a healthy, long-lived and active molosser. Back then the breed seemed very interesting and got deeply caught in my mind. During that time in Finland few people were familiar with this breed nor were there probably any owners of Boerboels either, so I started to study and get to know more about this breed all by myself. Because my living conditions were not desirable for Boerboels (nor did I want them in the city) it was only a dream for a long time until in 2009 I started to re-consider getting my first representative of the breed. By then I already knew what kind of dog I was looking for, what type and what bloodline would suit me best. After a long search I found a perfect bitch, relatively close to us also and then began the waiting for my very first Boerboel puppy. In 2012 that wonderful bitch gave birth to an amazing litter and we finally had our Chelentano. Since then the breed has stolen our hearts completely and we have bought a few more Boerboels to live with us.

During these years, we have met so many great people and breeders abroad. We will continue to work closely together with them.

I have successfully completed the Finnish Kennel Club's breeding course 17.10.2010.

I'm member of:
Boerboel Foundation (Holland)

We live in the beautiful and quiet countryside of Mäntsälä in a 2.6 hectare site. Currently there is no actual kennel building for the dogs, so all our dogs live together with us inside the house. Outside our dogs have their own over 50 square meter pens with shelter and dog houses where they spend their time when we aren't at home. At the moment some of our property is fenced, so the dogs can fulfill themselves by doing park ranging duties through guarding.

Kasvatusperiaatteemme

Tavoitteenamme on tulevaisuudessa kasvattaa alkuperäisen rotumääritelmän mukaisia terveitä, rodunomaisia ja ehdottomasti hyväluonteisia koiria. Vaikka rotu on meille suhteellisen uusi, vuosien taustatyö on auttanut meitä ymmärtämään millaisia koiria haluamme jatkossakin kotiimme sekä millaisina haluamme Boerboeleiden tulevaisuudessakin pysyvän. Emme halua tehdä rodusta uutta isoa ja vakuuttavan näköistä seurakoirarotua, vaan pyrimme omilla valinnoillamme säilyttämään rodun sellaisena kuin se on ollutkin, aktiivinen, terverakenteinen ja vahvan vahtivietin omaava maatilojen koira. Tästä johtuen olemme päätyneet yhteen alkuperäisistä linjoista, Mizpah Boerboeleihin, joita tulemme jatkossakin suosimaan.

Mizpah linjan on luonut yksi Boerboelmaailman tunnetuimmista ja legendaarisimmista ihmisistä, oom Lucas van der Merwe. Hän oli yksi SABT:n (ja myöhemmin HSBA:n) perustajajäsenistä jotka 80-luvulla kiersivät Etelä-Afrikan ja etsivät jäljellejääneet rodun edustajat joista valikoivat parhaimmat koirat rodun kantakoiriksi. Oom Lucas kasvoi pienestä asti rodun parissa ja piti tärkeänä säilyttää rotu niin alkuperäisenä kuin mahdollista, välttämällä liian isoja ja aggressiivisia koiria jalostukseen, ja samaan mekin pyrimme. Oom Lucas valitettavasti menehtyi vuonna 2010, mutta nykyään Mizpah-linjaa ylläpitää mm. Etelä-Afrikassa hänen tyttönsä, Carin Yorke Hart (van der Merwe).

Kaikki jalostuskoiramme terveystestataan luuston (HD, ED, selkä sekä polvet), silmien, sydämen sekä hyperplasian/kivesvikojen osalta. 
Näiden lisäksi myös DNA-testaamme jalostuskoiramme hyperurikosurian (HUU) sekä koiran multifokaalisen retinopatian 1:n (CMR1) sekä psykomotorisen epilepsian osalta.

Our breeding principles

In the future, our goal is to breed healthy and most importantly good natured Boerboels, according to the original breed standard. Although the breed is relatively new for us, years of background work has helped us to understand what kind of dogs we want to continue to keep at our home and how we want Boerboels to remain in the future. We don't want Boerboels to become a new big, impressive-looking companion breed, but with our own choices we want to preserve the breed as it was created in the first place. Active and sound farm dog with strong guarding instinct. As a result of this, we have ended up with the one of the original lines, Mizpah Boerboels, which we will continue to favor later in the future also.

The Mizpah line has been created by one of the most famous and legendary Boerboel-person in the world, oom Lucas van der Merwe. He was one of the SABT's (and later the HSBA's) founding members, who toured around South Africa in the '80s and searched for the remaining representatives of the breed for a base breeding stock. Oom Lucas grew up with this breed and wanted to preserve the breed as original as possible, avoiding to use too large and aggressive dogs for breeding and we have the same thing in mind. Oom Lucas unfortunately passed away in 2010, but today his daughter Carin Yorke Hart (van der Merwe) in South Africa maintains the Mizpah line.

All of our breeding dogs are tested for HD, ED, spine, knees, heart, VH/testicles and they are also DNA-profiled (HUU & CMR1). We also test our breeding dogs for psychomotor epilepsy.

Vuosien aikana olemme tutustuneet mitä mahtavimpiin harrastajiin ja kasvattajiin ja osasta on tullut meille todella läheisiä ystäviä, joten pyrimme mahdollisimman paljon tekemään jatkossakin yhteistyötä ulkomailla olevien kasvattajien kanssa rodun parantamisen osalta.
Boerboeleista ei ikinä voi oppia tarpeeksi, joten meidänkin kohdalla rotuun tutustuminen jatkuu vielä näiden kymmenenkin vuoden jälkeen.

Over the years we have met and had been priviledged to get to know a lot of breed enthusiasts and breeders. Some of them have become a very close friends to us, so we try as much as possible to continue to cooperate with breeders from abroad to improve the breed. You can never learn enough about Boerboels, so our long journey of getting to know the breed better, has only begun after these ten years.

 

Instagram