Kasvatusperiaatteemme

Tavoitteenamme on tulevaisuudessa kasvattaa alkuperäisen rotumääritelmän mukaisia terveitä, rodunomaisia ja ehdottomasti hyväluonteisia koiria. Vaikka rotu on meille suhteellisen uusi, vuosien taustatyö on auttanut meitä ymmärtämään millaisia koiria haluamme jatkossakin kotiimme sekä millaisina haluamme Boerboeleiden tulevaisuudessakin pysyvän. Emme halua tehdä rodusta uutta isoa ja vakuuttavan näköistä seurakoirarotua, vaan pyrimme omilla valinnoillamme säilyttämään rodun sellaisena kuin se on ollutkin, aktiivinen, terverakenteinen ja vahvan vahtivietin omaava maatilojen koira. Tästä johtuen olemme päätyneet yhteen alkuperäisistä linjoista, Mizpah Boerboeleihin, joita tulemme jatkossakin suosimaan.

Tarkoituksenamme ei ole perustaa isoa kaupallista kenneliä, vaan pentueemme tulevat olemaan tarkkaan harkittuja rodunomaisista vanhemmista. Meidän ei ole tarkoitus vain lisätä koirien määrää, joten jokaisesta pentueesta mitä meille syntyy, on tarkoitus jättää pentuja kotiin kasvamaan tulevaa jalostustyötä ajatellen.

Mizpah linjan on luonut yksi Boerboelmaailman tunnetuimmista ja legendaarisimmista ihmisistä, oom Lucas van der Merwe. Hän oli yksi SABT:n (ja myöhemmin HSBA:n) perustajajäsenistä jotka 80-luvulla kiersivät Etelä-Afrikan ja etsivät jäljellejääneet rodun edustajat joista valikoivat parhaimmat koirat rodun kantakoiriksi. Oom Lucas kasvoi pienestä asti rodun parissa ja piti tärkeänä säilyttää rotu niin alkuperäisenä kuin mahdollista, välttämällä liian isoja ja aggressiivisia koiria jalostukseen, ja samaan mekin pyrimme. Oom Lucas valitettavasti menehtyi vuonna 2010, mutta nykyään Mizpah-linjaa ylläpitää mm. Etelä-Afrikassa hänen tyttönsä, Carin Yorke Hart (van der Merwe), sekä Lucasin pitkäaikainen ystävä Venäjällä, Alla Fridman (Savanna Boerboele).

 
 

Vuosien aikana olemme tutustuneet mitä mahtavimpiin harrastajiin ja kasvattajiin ja osasta on tullut meille todella läheisiä ystäviä, joten pyrimme mahdollisimman paljon tekemään jatkossakin yhteistyötä ulkomailla olevien kasvattajien kanssa rodun parantamisen osalta.
Boerboeleista ei ikinä voi oppia tarpeeksi, joten meidänkin kohdalla rotuun tutustuminen jatkuu vielä näiden kymmenenkin vuoden jälkeen.

© Mitään tämän sivuston materiaalia ei saa kopioida, uudelleen julkaista, siirtää, sijoittaa, levittää tai muuten jakaa millään tavoin ilman Tuebor Boerboel:n nimenomaista suostumusta. Sinulla ei ole oikeutta jakaa, muokata, levittää tai käyttää tämän sivuston sisältöä, mukaan lukien tekstejä ja kuvia julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin ilman Tuebor Boerboel:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

www.hitwebcounter.com